Τι είναι η PSP και σε ποιον απευθύνεται

Τι είναι η PSP.

Ο όρος PSP (Process-Stage-Praxis) μπορεί να αποδοθεί ως
διαδικασία (“process”) που έχει να κάνει με την “πράξη” (με όσα συμβαίνουν – “praxis”) των αλληλεπιδράσεών μας, καθώς στιγμή-στιγμή συντίθεται το ρεύμα της προσωπικής μας εμπειρίας  και εμείς συνδημιουργούμε τον κοινό χώρο (το “πεδίο”, τη “σκηνή” – “stage”) της αλληλεπίδρασής μας.

Η PSP είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο που βασίζεται (α) στην αλληλεπίδραση, (β) την εστίαση στο σώμα, (γ) την αυτοσχεδιαστική κίνηση και (δ) τη δημιουργική φαντασία.

Η PSP στοχεύει στην υποστήριξη της ικανότητάς μας να αντιλαμβανόμαστε πολυεπίπεδα αυτό που συμβαίνει στην υποκειμενική μας φυσική και ψυχολογική πραγματικότητα (“πώς νιώθω”, “τι σκέφτομαι”, “πώς είμαι στο σώμα μου”, “τι μου δημιουργεί αυτό που μόλις είδα ή άκουσα”, κλπ).

Αυτή η ικανότητα ονομάζεται “επίγνωση”.

Οπότε, θα λέγαμε ότι η PSP είναι μία πολύ ευέλικτη επιπρόσθετη δεξιότητα, για κάθε είδους τρόπο να εξερευνούμε το ρεύμα της “εδώ και τώρα” εμπειρίας και τον εμπλουτισμό της επίγνωσής της.
Σημειώνεται πως όταν ασχολούμαστε με το πώς σχηματίζονται βιώματα δικά μας ή άλλων και με το πώς αναπτύσσεται η επίγνωσή τους, συνηθίζεται να μεταχειριζόμαστε τον όρο “δουλειά” – “δουλεύω”.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την PSP;

Η PSP μπορεί εν δυνάμει να φανεί, με πολλούς τρόπους, λιγότερο ή περισσότερο χρήσιμη χρήσιμη σε πολλούς χώρους:
στην ψυχοθεραπεία, την ψυχολογία, την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη, τη συμβουλευτική, την εκπαίδευση σε πολλά πεδία και με διάφορα αντικείμενα, το χώρο της εργασίας και τους Οργανισμούς, την τέχνη, τις κοινωνικές παρεμβάσεις σε διάφορα πλαίσια κλπ.

Γενικότερα, θα λέγαμε ότι σε όλα αυτά και σε πολλά άλλα ανάλογα πεδία, κατάλληλα εκπαιδευμένοι άνθρωποι,  τους οποίους ας ονομάσουμε εδώ με τον γενικό όρο “συντονιστές” (πέρα από άλλους επί μέρους προσδιορισμούς του επαγγέλματός τους, π.χ. συντονιστής ομάδων γονέων, ομάδων θεραπείας, ομάδων εκπαιδευτικών, εφήβων, κλπ).

Οι συντονιστές αυτοί αναλαμβάνουν την ευθύνη να διαντιδρούν συστηματικά (να “δουλεύουν”) με άλλους ανθρώπους σε φυσικό ή/και ψυχολογικό επίπεδο και με ένα ευρύ φάσμα στόχων (παροχή υποστήριξης, βοήθειας, μετάδοση εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας που αναφέρεται σε διάφορα αντικείμενα κλπ).   

Οι συντονιστές δουλεύουν με άτομα και ομάδες και, συχνά, συμπεριλαμβάνουν στην επαγγελματική τους πράξη  διάφορους τρόπους εμπλουτισμού της επίγνωσης.

Οπότε, η PSP ενισχύει, υποστηρίζει και εμπλουτίζει ευφάνταστα την εξερεύνηση του ρεύματος της “εδώ και τώρα” ατομικής εμπειρίας και τον εμπλουτισμό της επίγνωσής της, σε πολλά πλαίσια παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν αυτήν την εξερεύνηση στους στόχους τους. 

Με άλλα λόγια, η PSP εμπλουτίζει την “παλέτα εργαλείων” του συντονιστή, ώστε οι συμμετέχοντες στους οποίους απευθύνει την παρέμβασή του, να αναπτύξουν περαιτέρω την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται πολυεπίπεδα αυτό που συμβαίνει στην υποκειμενική φυσική και ψυχολογική τους πραγματικότητα.

Ωστόσο, η PSP, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία κάποιου ο οποίος δουλεύει στους παραπάνω χώρους και επιθυμεί να ενσωματώσει κατά βούληση την PSP στον τρόπο δουλειάς του.
H PSP μόνο εμπλουτίζει και υποστηρίζει τη δουλειά του, ως μία επιπρόσθετη ικανότητα με πολλές δυνατότητες εφαρμογής.
Στην ουσία, η PSP διευρύνει την “παλέτα” των ήδη αποκτηθέντων εργαλείων και δεξιοτήτων συντονιστών αυτών των χώρων χωρίς να υποκαθιστά κανενός είδους επαγγελματική εκπαίδευση.

Επιπλέον, όταν κάποιος μαθαίνει να χρησιμοποιεί την PSP, δεν σημαίνει ότι αποκτά
(α) τον τίτλο του “ψυχοθεραπευτή” ή του “ψυχολόγου” ή οποιονδήποτε άλλον τίτλο,
(β) το δικαίωμα να εργαστεί επαγγελματικά σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω χώρους,
(γ) το δικαίωμα να εργάζεται σε δουλειά η οποία περιλαμβάνει κάθε είδους παρεμβάσεις σε άλλους ανθρώπους, σε οποιοδήποτε πλαίσιο.

Η PSP, είναι απλώς ένα εργαλείο που παρέχει κάποιες νέες, επιπλέον δυνατότητες, σε όποιον είναι ήδη εκπαιδευμένος να εργάζεται σε κάποιον από τους χώρους που σημειώθηκαν.

Σήμερα, η PSP εμπίπτει στον γενικότερο ανθρωπιστικό χώρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία συστηματική “προσέγγιση”, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη της επίγνωσης σύμφωνα με μία ευρύτερη ανθρωπιστική αντίληψη.

Η PSP μπορεί να θεωρηθεί “προσέγγιση” γιατί καλύπτει τις προϋποθέτει που απαιτεί η λέξη:
η PSP τείνει προς κάποιο ορισμένο στόχο περιλαμβάνοντας συγκεκριμένες αρχές, μέσα και κατάλληλα δομημένες ακολουθίες ενεργειών (Susan Gregory, προσωπική επικοινωνία, 2016).

H πράξη της PSP (ως αποτέλεσμα συνδυασμού των θεωρητικών – φιλοσοφικών  ιδεών και της μεθοδολογίας της), την τοποθετεί να λειτουργεί σε δύο επίπεδα:
***(α) σε αυτό των εφαρμογών της σε διάφορα πεδία (το “πώς” χρησιμοποιείται η PSP αλλάζει ανάλογα με το “πού”, σε ποιο πεδίο, χρησιμοποιείται) και
***(β) σε αυτό της εκπαίδευσης στη θεωρία και την πράξη της.

Υπογραμμίζεται πως τα εργαλεία που περιλαμβάνει η PSP υποστηρίζουν και δεν αλλοιώνουν τους στόχους της εκάστοτε εφαρμογής στην οποία χρησιμοποιείται η PSP. 
Αν, για παράδειγμα, η PSP χρησιμοποιηθεί από έναν συντονιστή μιας ομάδας γονέων, αυτό δεν επηρεάζει διόλου τους στόχους της ομάδας.

Επιπλέον, δεν υπάρχει τίποτε με το οποίο θα έπρεπε να είναι ήδη εξοικειωμένοι οι συμμετέχοντες σε μία εφαρμογή, στην οποία χρησιμοποιείται από τον συντονιστή της, με οποιονδήποτε τρόπο, η PSP·
Αντίθετα, ο συντονιστής που περιλαμβάνει στον συντονισμό του οποιοδήποτε στοιχείο της PSP, οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά και στη θεωρία και στην πράξη τι, πότε, γιατί και πώς κάνει ό,τι και αν κάνει με την PSP.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για την PSP

ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
**Η “άσκηση του ΜΟΤΙΒΟΥ” στην PSP {βίντεο σε 1ο πρόσωπο}
**Σειρά ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ για το τι είναι η PSP {βίντεο, χωρίς λόγια}

ΑΓΓΛΙΚΑ:
**The “MOTIF exercise” [text]: a coral concept in PSP (full description)
**The “SHARING” and the “MATRIX” variations of the “MOTIF exercise” [text] – (full description)
**The concept of the “PERSONAL FILM” [text]: another one of the coral ideas in PSP – (full description)
**A 6min INTRODUCTION to PSP {video in first person}


Με δυο λόγια:

Η PSP είναι μία πρόταση – προσέγγιση με στόχο την υποστήριξη των διαφόρων πεδίων στα οποία βρίσκει εφαρμογή ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο.
Διαθέτει έναν θεωρητικό – φιλοσοφικό κορμό, στόχους και μία μεθοδολογία στην πράξη της.  
Λειτουργεί ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο, μία επιπρόσθετη δεξιότητα, για την ανάπτυξη της επίγνωσης.

Η PSP προσδιορίζεται ως «προσέγγιση», και όχι ως «μέθοδος».

Μια «μέθοδος» παραπέμπει κυρίως σε πολύ συγκεκριμένα βήματα με ορισμένη αλληλουχία, μάλλον αυστηρή, για να κάνεις κάτι, χωρίς να νοιάζεται για το πλαίσιο ιδεών, από το οποίο απορρέει η πράξη μέσω της οποίας εφαρμόζεται η μέθοδος.

Όμως η PSP, ως «προσέγγιση», είναι ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει δυο πράγματα μαζί: 
** (α) τόσο συγκεκριμένες φιλοσοφικές – θεωρητικές ιδέες και αρχές ως βάση, όσο και 
** (β) το ότι στην πράξη τείνει σε ορισμένο, εφαρμοσμένο στόχο (την ανάπτυξη της επίγνωσης) μέσα από τη μεθοδολογία της – δηλαδή, μέσα από κατάλληλα δομημένες ακολουθίες ενεργειών.

Εγγραφή στο Newsletter

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at petrosthu@gmail.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here: https://mailchimp.com/legal/

 Newsletter Permissions * :