Χαρακτηριστικά και στόχοι των Εισαγωγικών στην PSP Προγραμμάτων

Τα Βασικά και Προχωρημένα  
Εισαγωγικά – Εκπαιδευτικά στην PSP Προγράμματα.

Η εξοικείωση (“εκπαίδευση”) με την PSP προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε δουλειά με τη διαδικασία και την επίγνωση, γίνεται μέσω Προγραμμάτων που κινούνται σε δύο επίπεδα:
ένα Βασικό και ένα Προχωρημένο.
Τα Προχωρημένα Προγράμματα έχουν να κάνουν με συστηματική εμβάθυνση και πρακτική στα περιεχόμενα ενός Βασικού Προγράμματος.

Ένα Βασικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

(α) Διεξοδικές θεωρητικές και πρακτικές εισηγήσεις σχετικά με όλες τις όψεις της PSP, μέσω: παρουσιάσεων, επιδείξεων, εναλλασσόμενων ζωνών θεωρίας και πράξης, ανακεφαλαιώσεων, συζητήσεων και μοιράσματος της εμπειρίας των συμμετεχόντων, ειδικά σχεδιασμένων κινητικών, σωματικών και αυτοσχεδιαστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, πολλών τρόπων πρακτικής στη βάση “ασκήσεων επί χάρτου” – τόσο προσομοιώσεων εφαρμογών της PSP    όσο και ενδεικτικών εφαρμογών σε τομείς στους οποίους οι συμμετέχοντες απασχολούνται επαγγελματικά.  επεξεργασία εφαρμογής των ιδεών της PSP που ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες για την επαγγελματική τους ζωή. Το Πρόγραμμα από τη φύση του περιλαμβάνει κίνηση και αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.

(β) Συστηματική και κατάλληλα δομημένη δουλειά στην πράξη της PSP, ώστε οι συμμετέχοντες να καλύπτουν ένα βασικό “αξίωμα”, το οποίο ισχύει σε κάθε είδους προσέγγιση που ασχολείται με το σώμα: αν ως συντονιστής ασχολούμαι με σωματική δουλειά η οποία σχετίζεται με τη διαδικασία και την επίγνωση, πολύ γρήγορα θα συναντήσω τους δικούς μου τρόπους να σχετίζομαι με το σώμα μου και να έχω την επίγνωσή του.

Οπότε, κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε από την PSP:
***αν δεν είναι εξοικειωμένος με το δικό του σώμα (και τα θέματά του με το σώμα του) και
***αν δεν έχει αναπτύξει τη σωματική του επίγνωση, όπως αυτή νοείται ολιστικά στην PSP: τόσο αφεαυτής, όσο και σε σχέση με τις άλλες μορφές επίγνωσης καθώς σχετιζόμαστε, αλληλεπιδρώντας, με τον κόσμο.

Με άλλα λόγια, όποιος πρόκειται να χρησιμοποιήσει την PSP, οφείλει να μπορεί ο ίδιος να κάνει όσα θα ζητήσει, αργότερα, από άλλους να κάνουν, χρησιμοποιώντας την PSP – και αυτό είναι ένα ευαίσθητο σημείο, το οποίο φροντίζεται με περισσή προσοχή στα Εισαγωγικά στην PSP Βασικά Προγράμματα. .    

Η γενική δομή των Βασικών Προγραμμάτων.

Σημαντικό τους γνώρισμα είναι η ευελιξία τους, ως προς τους στόχους και τη διάρκεια (συνήθως διαρκούν 80-120 ώρες).
Οι ώρες μπορούν να κατανεμηθούν σε μιας, δύο, τριών ή και τεσσάρων ημερών συναντήσεις.

Ο ακριβής αριθμός των συναντήσεων, η περίοδος που μεσολαβεί ανάμεσά τους και το τελικό περιεχόμενό τους, είναι ζητήματα που διαμορφώνονται ανάλογα με:
***τις ανάγκες των συμμετεχόντων,
***τη συγκεκριμένη επαγγελματική τους δραστηριότητα και
***τα κίνητρά τους να γνωρίσουν την PSP.

Σημειώνεται ότι, αν οι συμμετέχοντες προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, αυτό σημαίνει ότι τα κίνητρα της συμμετοχής τους στο Βασικό Πρόγραμμα είναι διαφορετικά, οπότε, συνήθως, δεν μπορούν να ενταχθούν στο ίδιο Πρόγραμμα.
Εξαίρεση είναι, όταν  οι επαγγελματικοί τους χώροι και τα κίνητρα συμμετοχής συγγενεύουν. 

Για κάποιον που επιθυμεί να γνωρίσει την PSP, δεν προϋποτίθεται καμία προηγούμενη σχετική εμπειρία.

Τέλος, υπογραμμίζεται και πάλι πως τα Βασικά Προγράμματα δεν αποσκοπούν στο να εφοδιάσουν κάποιον με έτοιμα εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται σαν τυφλοσούρτης, αλλά στόχος τους είναι μάλλον να τον εισάγουν στην όλη “λογική” του τρόπου δουλειάς της PSP με την επίγνωση.    

Σε ποιους απευθύνονται τα Βασικά εισαγωγικά στην PSP Προγράμματα.

Θα λέγαμε ότι τα Βασικά Προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους συντονιστές των οποίων η επαγγελματική πράξη περιλαμβάνει δουλειά με τη διαδικασία και την επίγνωση. Έτσι, τα όποια εκπαιδευτικά προγράμματα της PSP, πάντα κατάλληλα προσαρμοσμένα, απευθύνονται σε:

***(1) Πρώτα-πρώτα, επαγγελματίες ή σπουδαστές κάθε προσέγγισης που αποδέχεται τις βασικές ανθρωπιστικές αρχές στην ψυχοθεραπεία, ψυχολογία (κλινική ή μη) και συμβουλευτική, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τη δική τους επίγνωση, να καλλιεργήσουν ακόμη περισσότερο κάποιες δεξιότητες που ήδη διαθέτουν, ή να εξοικειωθούν με επιπλέον συμπληρωματικά εργαλεία, που εν δυνάμει θα εμπλουτίζουν ό,τι ήδη κάνουν ή εκπαιδεύονται να κάνουν. Και βέβαια, είναι ευνόητο ότι η PSP, από τη φύση της, αν και απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές οποιασδήποτε προσέγγισης, μπορεί να αφορά ιδιαίτερα και με πολλούς τρόπους τους ψυχοθεραπευτές Gestalt.

Υπογραμμίζεται και πάλι, ότι σε καμία περίπτωση η PSP δεν υποκαθιστά τα εργαλεία που ο ψυχοθεραπευτής αναπτύσσει κατά την όποια εκπαίδευσή του στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της επιλογής του· η PSP είναι μία επιπρόσθετη δεξιότητα, η οποία απλώς τα συμπληρώνει.

Ο ψυχοθεραπευτής επαγγελματίας ή σπουδαστής, εισαγόμενος στην PSP, μπορεί να κερδίσει και κάτι ακόμη. Άσχετα αν δουλεύει με τη θεραπεία Gestalt ή όχι, έχει την ευκαιρία να γνωρίσει, βιωματικά και έμπρακτα, με τρόπο ξεχωριστό και πέρα από τη θεωρία, ανάγλυφες πολλές από τις θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν τις σύγχρονες ανθρωπιστικές υπαρξιακές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία.

***(2) Κάποιον του οποίου το επάγγελμα τον εμπλέκει με οποιονδήποτε τρόπο με άλλους ανθρώπους σε οποιοδήποτε πλαίσιο: σύμβουλοι (“advisors”), “προπονητές” (“coaches”), άνθρωποι που δουλεύουν σε διάφορα πεδία παροχής βοήθειας, γνώσης, υπηρεσίας κοκ.

Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός κύκλος στην PSP (κατάλληλα σχεδιασμένος) μπορεί να ενδιαφέρει τον κλινικό γιατρό, κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευτικό, κάποιον που είναι υπεύθυνος για τη δουλειά μιας ομάδας ανθρώπων από μία συντονιστική ή διευθυντική θέση (ας πούμε, έναν διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος επιχειρήσεων) και γενικότερα οποιονδήποτε κινείται στην εργασία, την εκπαίδευση, την τέχνη, καθώς και σε χώρους σχετικούς με αυτογνωσία και προσωπική ανάπτυξη, με παιδιά, με έφηβους, με ηλικιωμένους, με την εμψύχωση, με ομάδες εποπτείας, με εκπαίδευση εκπαιδευτών άλλων ομάδων, με πολλά πλαίσια αποκατάστασης και κοινωνικών παρεμβάσεων, με πληθυσμούς που έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά και ανάγκες, κλπ.

***(3) Κάποιον που ασχολείται με τις παραστατικές τέχνες και ιδιαίτερα με το Playback Θέατρο και επιθυμεί να εμβαθύνει ή να ανανεώσει την προοπτική του. Επίσης, σε αυτόν που ξεκινά να γνωρίζει κάποια από αυτές τις τέχνες, και επιθυμεί να εισαχθεί σε αυτές με μια γερά θεμελιωμένη φιλοσοφία και μία ισχυρή βάση εμπειρίας. 

***(4) Κάποιον που επιθυμεί για οποιονδήποτε δικό του προσωπικό λόγο να γνωρίσει θεωρητικά και έμπρακτα βασικές αρχές του ανθρωπιστικού χώρου και κάποιων κεντρικών θεωρητικών σημείων της θεραπείας προοπτικής Gestalt, άσχετα από την ψυχοθεραπευτική τους εφαρμογή.

***(5) Κάποιον που απλά επιθυμεί να διευρύνει τα όρια της προσωπικής του μόρφωσης και εμπειρίας ή να αναπτύξει την επίγνωσή του, δουλεύοντας με τον εαυτό του σε μία ασφαλή βάση ενσώματης αυτοσχεδιαστικής διάδρασης με τους άλλους.

Πιθανά οφέλη από ένα Βασικό Πρόγραμμα εισαγωγής στην PSP

Η εν δυνάμει χρησιμότητα της PSP για έναν συντονιστή σε κάθε είδους πλαίσιο το οποίο αφορά στην εξερεύνηση της προσωπικής εμπειρίας και την ανάπτυξη της επίγνωσης,  έχει να κάνει με τα εξής σημεία:

     ***(1) Διάφορες όψεις της δικής του “προσωπικής ανάπτυξης”:

(1α) Περαιτέρω ανάπτυξη του συνεχούς της δικής του επίγνωσης.
(1β) Περαιτέρω εξοικείωση με το δικό του σώμα και κίνηση, εξερευνώντας τη σχέση του με διάφορες πλευρές της ύπαρξης σε φυσικό επίπεδο.
(1γ) Παρακολούθηση και υποστήριξη της ροής της προσωπικής του εμπειρίας, μέσω απλών τεχνικών σχετικών με τη γείωση στη φυσική πραγματικότητα και την ικανότητα δημιουργίας νοητικών αναπαραστάσεων (ωστόσο, υπενθυμίζεται πως η PSP δεν είναι κάποια τεχνική διαλογισμού). 
(1δ) Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της αυθεντικότητας  σε ό,τι κάνει στο επαγγελματικό του πεδίο.
(1ε) Σφαιρική μόρφωση σχετικά με τις ιδέες και τις αρχές του ανθρωπιστικού χώρου.  

          ***(2) Υποστήριξη αυτών με τους οποίους δουλεύει, ώστε να:

(2α) Αναπτύσσεται το “εύρος” της επίγνωσής τους, ενσωματώνοντας όλες τις όψεις της εμπειρίας (νόηση, συναίσθημα, αισθήσεις).
(2β) Εκδηλώνουν, πιθανά, λανθάνουσες όψεις του δυναμικού τους και, μάλιστα, συχνά σε ανεπάντεχο βαθμό και απρόσμενο τρόπο.
(2γ) “Ανοίγουν” την επίγνωση και προς τον συνολικό σχεσιακό “χώρο” (το πεδίο) που διαγράφει κάθε ζωντανή συνάντηση και αλληλεπίδρασή μας με τον άλλον.

          ***(3) Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργαλείων εν δυνάμει χρήσιμων για να ενσωματώνεται με μοναδικούς τρόπους η συλλογική και προσωπική δουλειά σε ομαδικά πλαίσια.
Το αποτέλεσμα είναι:
ενόσω όλη η ομάδα, ως ένας πλήρης οργανισμός, είναι ενεργή, ταυτόχρονα,
το κάθε μέλος, δουλεύει επίσης σε προσωπικό επίπεδο.

Αυτός ο τρόπος ενσωμάτωσης συλλογικής και προσωπικής δουλειάς, ο οποίος βασίζεται στην όλη “λογική” της PSP, είναι ένα από τα πιο ισχυρά σημεία της και συχνά τα αποτελέσματά του ξαφνιάζουν με το βάθος και τη δύναμή τους.
Ειδικότερα, όταν αυτές οι ιδέες της PSP, σχετικά με τη διαδικασία μιας ομάδας εφαρμοστούν κατάλληλα:

(3α) Η ομάδα σφύζει από ζωντάνια, αναπτύσσει το ρυθμό και την “αναπνοή” της, ξεπερνώντας αυθόρμητα εμπόδια και διακοπές της διαδικασίας της.
(3β) Η ενσυναίσθηση αναπτύσσεται γρήγορα και σε υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε και τα πιο διστακτικά μέλη υποστηρίζονται πολύ από την ολότητα της “ομάδας – οργανισμού”. 
(3γ) Τα μέλη της ομάδας κινητοποιούνται ώστε να εξερευνήσουν τη δυναμική με την οποία σχετίζονται καθώς και τα     προσωπικά θέματα, τα οποία επιθυμούν να δουλέψουν.
(3δ) Υποστηρίζεται με ξεχωριστούς τρόπους το ξεπέρασμα πιθανών “βραχυκυκλωμάτων” της ομάδας σε οποιαδήποτε φάση της ζωής της.
(3ε) Το πεδίο της ομάδας αναπτύσσεται γρήγορα και αποτελεσματικά· αυτό συμβαίνει ήδη από το εισαγωγικό άνοιγμα μιας ομάδας, όπου απλά συστήνονται οι συμμετέχοντες, επίσης κατά τα διάφορα λεγόμενα “ζεστάματα” (βιωματικές ασκήσεις για να ανακινηθεί το υλικό και τα θέματα των συμμετεχόντων), όπως και στα διάφορα μοιράσματα των μελών της.
(3ζ) Έχοντας ειδικά κατά νου αυτόνομες συναντήσεις μικρής διάρκειας, όπως ενός Σαββατοκύριακου, ο περιορισμένος χρόνος της ζωής της ομάδας αξιοποιείται κατά μέγιστο δυνατόν – ακριβώς γιατί η ομάδα δουλεύει τόσο σε ένα συλλογικό επίπεδο ως ένας “οργανισμός” όσο και σε ένα ατομικό, προσωπικό για το κάθε μέλος της.

          ***(4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων που εκπηγάζουν από το όλο”πνεύμα” της PSP, ώστε άμεσα, “στη στιγμή”, με την κινητοποίηση της δημιουργικής φαντασίας, να:

(4α) αναδεύεται η προσωπική διαδικασία σε πλαίσια ατομικής δουλειάς,
(4β) αναδεύεται τόσο η προσωπική όσο και η συλλογική διαδικασία σε ομαδικά πλαίσια,
(4γ) παίρνουν σχήμα σε αμφότερα τα πλαίσια, κατάλληλες ιδέες και εμπνεύσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως “ασκήσεις” (πειράματα”), για να υποστηριχτούν αιφνίδια αναδυόμενες ατομικές ή ομαδικές ανάγκες.

(5) Εμπλουτισμός της γενικότερης “λογικής” και της δημιουργικής φαντασίας του συντονιστή όσον αφορά τον αδρύ προ-σχεδιασμό ενός επερχόμενου γεγονότος της επαγγελματικής του πράξης. 

Τις περισσότερες φορές, εργαστήρια, σεμινάρια και διάφορα γεγονότα σχετικά με δουλειά διαδικασίας και επίγνωσης, αποσκοπούν στην εξερεύνηση κάποιου θέματος (έχουν έναν “τίτλο”).
Έτσι, ο συντονιστής, συνήθως, κάπως προ-σχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα ενός επερχόμενου εργαστηρίου ή άλλου γεγονότος.

Η εξοικείωση με την PSP είναι ένα έντονο ερέθισμα της δημιουργικής φαντασίας, την οποία κάποιος εξασκείται να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο σε αυτήν τη φάση του προ-σχεδιασμού.
Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το όφελος και μόνο να σκεφτούμε ότι, κάθε ομάδα, αποκτά αμέσως μία ξεχωριστή ”ζωντάνια”, μόλις τα μέλη της αρχίζουν, έστω και ελάχιστα, να δουλεύουν σωματικά και αλληλεπιδραστικά.

Οπότε, ο συντονιστής μπορεί πιθανά να εμπλουτίσει τη δομή του επερχόμενου εργαστηρίου ή γεγονότος, ανακαλύπτοντας νέες δυνατότητες και μονοπάτια  κατά τον προ-σχεδιασμό του. 

Ωστόσο, σημειώνεται ότι η πρόταση αυτή:
….. συμπληρώνει και δεν υποκαθιστά τη βασική αντίληψη και μεθοδολογία με την οποία προετοιμάζεται και δουλεύει οποιοσδήποτε συντονιστής ούτε, βέβαια,
….. υποτιμά τη χρήση της λεκτικής επικοινωνίας κατά τη δραστηριότητα και τα διάφορα μοιράσματα μεταξύ των μελών της ομάδας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για την PSP

ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
**Η “άσκηση του ΜΟΤΙΒΟΥ” στην PSP {βίντεο σε 1ο πρόσωπο}
**Σειρά ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ για το τι είναι η PSP {βίντεο, χωρίς λόγια}

ΑΓΓΛΙΚΑ:
**The “MOTIF exercise” [text]: a coral concept in PSP (full description)
**The “SHARING” and the “MATRIX” variations of the “MOTIF exercise” [text] – (full description)
**The concept of the “PERSONAL FILM” [text]: another one of the coral ideas in PSP – (full description)
**A 6min INTRODUCTION to PSP {video in first person}


Με δυο λόγια:

Η PSP είναι μία πρόταση – προσέγγιση με στόχο την υποστήριξη των διαφόρων πεδίων στα οποία βρίσκει εφαρμογή ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο.
Διαθέτει έναν θεωρητικό – φιλοσοφικό κορμό, στόχους και μία μεθοδολογία στην πράξη της.  
Λειτουργεί ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο, μία επιπρόσθετη δεξιότητα, για την ανάπτυξη της επίγνωσης.

Η PSP προσδιορίζεται ως «προσέγγιση», και όχι ως «μέθοδος».

Μια «μέθοδος» παραπέμπει κυρίως σε πολύ συγκεκριμένα βήματα με ορισμένη αλληλουχία, μάλλον αυστηρή, για να κάνεις κάτι, χωρίς να νοιάζεται για το πλαίσιο ιδεών, από το οποίο απορρέει η πράξη μέσω της οποίας εφαρμόζεται η μέθοδος.

Όμως η PSP, ως «προσέγγιση», είναι ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει δυο πράγματα μαζί: 
** (α) τόσο συγκεκριμένες φιλοσοφικές – θεωρητικές ιδέες και αρχές ως βάση, όσο και 
** (β) το ότι στην πράξη τείνει σε ορισμένο, εφαρμοσμένο στόχο (την ανάπτυξη της επίγνωσης) μέσα από τη μεθοδολογία της – δηλαδή, μέσα από κατάλληλα δομημένες ακολουθίες ενεργειών.

Εγγραφή στο Newsletter

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at petrosthu@gmail.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here: https://mailchimp.com/legal/

 Newsletter Permissions * :