Οι βιωματικές ομάδες και οι ομιλίες του Προγράμματος: πλαίσιο, τρόπος λειτουργίας

Οι ομιλίες του Προγράμματος

Ο κεντρικός κορμός των 5 παρουσιάσεων που περιλαμβάνει το πλήρες Πρόγραμμα, είναι διάφορες περιπτώσεις σχέσης με τον Άλλον: αγάπη, έρωτας, σεξουαλικός πόθος.

Η κάθε παρουσίαση είναι αυτόνομη, και αγγίζει κάποια όψη του κεντρικού θέματος.
Ως ομιλία αποτελεί ένα ανεξάρτητο γεγονός, αλλά μπορεί να συνοδεύει και ένα ομότιτλο βιωματικό εργαστήρι. 

Και οι 5 ομιλίες, στο σύνολό τους, σχηματίζουν μία ολοκληρωμένη αλυσίδα, που εξελίσσεται με συνέχεια και ειρμό.
Οπότε, ο θεματικός πυρήνας της κάθε μιας, αν και ολοκληρώνεται κάθε φορά, κατά κάποιον τρόπο απλώνεται σε όλη την ανάπτυξη της αλυσίδας τους. 

Η γλώσσα είναι άμεση, κατανοητή.
Αποφεύγεται ένα σοβαροφανές και “Ακαδημαϊκίζον” ύφος, χωρίς αυτό να μειώνει το βάθος, την έκταση και την εγκυρότητα της επεξεργασίας των θεμάτων.

Στην κάθε ομιλία, υπάρχουν διάφορα στοιχεία, που κάπως ενισχύουν την αμεσότητα της παρουσίασης (βίντεο, ήχος, πρωτότυποι τρόποι αλληλεπίδρασης με τους δέκτες κλπ).

Η διάρκεια της κάθε ομιλίας είναι περίπου 1.30 ώρα.
Ωστόσο, μετά το πέρας της, περιλαμβάνεται πάντα τουλάχιστον άλλος τόσος χρόνος για συζήτηση, που αφορά τόσο το εκάστοτε θέμα, όσο και τον κεντρικό κορμό της ενότητας.
Έτσι, η συνολική διάρκεια του κάθε γεγονότος, μπορεί να ξεπεράσει τις δυόμισι ώρες. 

Ο στόχος της κάθε παρουσίασης δεν είναι διδακτικός, και ουσιαστικά, επιχειρεί να φτάσει πέρα από την επιμόρφωση.
Φιλοδοξεί να διεγείρει και να κινητοποιήσει τον συμμετέχοντα. Ώστε να ανακινήσει το ζωτικό θέμα των σχέσεων όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως στην προσωπική του πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πεδίο της ζωής του.
Γι’ αυτό άλλωστε και η συζήτηση που ακολουθεί, ορίζεται εξίσου σημαντική με την παρουσίαση που προηγείται.

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να δηλώσει εξαρχής την πρόθεσή του να παρακολουθήσει το σύνολο των ομιλιών.
Λόγω της ακολουθίας που σχηματίζουν, κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της όλης ιδέας του Προγράμματος, ενώ θα υπάρχει συστηματική ενημέρωση για κάθε τι που αφορά στα γεγονότα των ομιλιών.

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για τις ομιλίες στις οποίες κάποιος συμμετέχει, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί.

Σημείωση:
στην ιστοσελίδα αυτή, στο menu VIDEOS (στην κατηγορία “Έρωτας-αγάπη-σεξ, σχέσεις”) καθώς και στο menu TEXTS (στις κατηγορίες “Κείμενα-Άρθρα”), υπάρχουν βίντεο και αναρτήσεις που σχετίζονται με το θέμα του Προγράμματος. 

Οι βιωματικές ομάδες του Προγράμματος

Το ευρύτερο πλαίσιο των ομάδων του Προγράμματος.

….. Οι ομάδες αυτές είναι στην ουσία σεμινάρια – εργαστήρια, που άλλοτε είναι μεμονωμένα (συνοδεύοντας μία αντίστοιχη θεματικά ομιλία που επίσης περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα) και, άλλοτε, διατηρώντας την αυτονομία τους, συγκροτούν έναν ενιαίο κύκλο του οποίου η διάρκεια μπορεί να ποικίλει. 

….. Εάν πρόκειται για σειρά συναντήσεων, η ομάδα μπορεί να είναι είτε κλειστή (συνεχίζει μόνο με τους αρχικούς συμμετέχοντες,), ή ανοιχτή (σε κάθε συνάντηση μπορεί να έρχονται νέοι συμμετέχοντες, ενώ κάποιος να πάρει μέρος σε όσα και όποια εργαστήρια επιθυμεί, χωρίς καμία δέσμευση για τα υπόλοιπα).

….. Η ομάδες πραγματώνονται σε διάφορα πλαίσια. Ένα από αυτά, περιλαμβάνει περιοδικές συναντήσεις σε συνολική διάρκεια ενός ή και δύο ετών. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, πραγματοποιείται σε 5 περιοδικές συναντήσεις 16 ωρών η κάθε μία, συνήθως 8 ώρες Σάββατο και 8 Κυριακή, για κάθε συνάντηση.
Τα διαλείμματα (πότε, πόσα, διάρκεια) ορίζονται κάθε ημέρα από την ίδια την ομάδα.

….. Η κάθε ομάδα, είτε ως αυτόνομη συνάντηση είτε ως κύκλος συναντήσεων, έχει ως κεντρικό θέμα τη σχέση και τη δυναμική της σε διάφορες καταστάσεις, και δουλεύει ανάλογα με την εκάστοτε όψη της σχέσης που έχει ως θέμα.

Ο τρόπος δουλειάς στις ομάδες του Προγράμματος.

….. Βασίζεται από τη μια μεριά στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της θεραπείας Gestalt, η οποία αποτελεί μιά υπαρξιακή, ολιστική και ανθρωπιστική προσέγγιση.

Σεβασμός στα προσωπικά όρια, στην μοναδικότητα της κάθε οντότητας και στην υποκειμενική πραγματικότητα, καθώς και επικέντρωση στον ξεχωριστό τρόπο που βιώνει ο καθένας μας τέτοια ζητήματα, χαρακτηρίζουν κάθε δουλειά με τους άξονες της Gestalt.
Η θεραπεία Gestalt αποσκοπεί στο να αναπτύξει το άτομο τις μέγιστες δυνατότητες αυτοϋποστήριξης, αντιμετωπίζοντας δημιουργικά, στις διάφορες συνθήκες, θεμελιώδη πανανθρώπινα θέματα, όπως είναι η κάθε μορφής απώλεια σε φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, η ματαιότητα, η μοναξιά, η ευθύνη των επιλογών μας την κάθε στιγμή.

….. Από την άλλη μεριά, ο τρόπος δουλειάς της ομάδας εμπλουτίζεται με την προσέγγιση του Π.Θ. η οποία ονομάζεται PSP (Process Stage Praxis – ενσώματη αλληλεπίδραση βασισμένη στην εσωτερική εμπειρία).

Η προσέγγιση αυτή είναι  ένα συμπληρωματικό εργαλείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε οποιονδήποτε δουλεύει με την επίγνωση και τη ροή της εσωτερικής μας διαδικασίας, σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
Στην PSP, συναρθρώνεται σε ένα ιδιότυπο αμάλγαμα ηοι ιδέες της φιλοσοφίας Gestalt με κίνηση, σωματική δουλειά, αυτοσχεδιασμό (βλ. την αντίστοιχη κατηγορία σ’ αυτό το menu της ιστοσελίδας).

….. Οι ομάδες του Προγράμματος,  εφόσον λειτουργού με τις ιδέες της θεραπείας Gestalt και της PSP, βλέπουν τον άνθρωπο με μία φιλοσοφία ολιστική, δηλαδή σε άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, ως αναπόσπαστο στοιχείο ενός ενιαίου όλου.
Επίσης, μέρος του συγκεκριμένου φιλοσοφικού πλαισίου των ομάδων, είναι ότι στο απέραντο αυτό όλον, τίποτα δεν μπορεί να νοηθεί απομονωμένα, άρα και τίποτα δεν υφίσταται “αντικειμενικά” και πιο “έγκυρα” από οτιδήποτε άλλο – κάθε άποψη, κατάσταση και βίωμα στην ομάδα είναι μέρος των διαδικασιών της, χωρίς ερμηνείες και κριτική.

….. Η κάθε ομάδα, σε κάθε συνάντηση, δουλεύει με εναλασσόμενους κύκλους που περιλαμβάνουν: βιωματικές ασκήσεις (συνήθως με αυτοσχεδιασμό, αλληλεπίδραση, κίνηση και σώμα), μοίρασμα της εμπειρίας, δυναμική της ομάδας, και πολύ σύντομες θεωρητικές εισηγήσεις που κυρίως πλαισιώνουν αυτά που προκύπτουν από τη δουλειά της ομάδας.
Σημειώνεται ότι ο όρος “βιωματικός” σημαίνει πως η ομάδα δεν είναι κάποια “τάξη” όπου διδάσκεται κάποια “ύλη” ως μάθημα ή δίνονται συμβουλές. Σημαίνει πως με αφορμή τις βιωματικές ασκήσεις, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι συμβαίνει άμεσα, ζωντανά, στο παρόν της ομάδας, και από τη θέση αυτή ο καθένας εξερευνά τα τοπία του προσωπικού του κόσμου.
Τέλος, μια που υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις και παρανοήσεις για την έννοια της βιωματικής ομάδας, επαναλαμβάνεται πως κανείς δεν “υποχρεούται” να πει ή να κάνει κάτι που δεν το επιθυμεί.

Σε ποιους απευθύνονται οι ομάδες του Προγράμματος.

Μπορεί να έρθει στις ομάδες αυτές οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για οποιονδήποτε λόγο να δουλέψει με τον εαυτό του, την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη, σε σχέση με τα θέματα αυτου του υλικού, και σε ένα ασφαλές αλληλεπιδραστικό πλαίσιο.

Υπογραμμίζεται πως δεν προϋποτίθεται καμμία προηγούμενη σχετική εμπειρία.

Ειδικότερα, ο επαγγελματίας ή ο σπουδαστής σε χώρους που αφορούν την ανθρώπινη ψυχή με κάθε τρόπο (ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση, κοινωνική εργασία, κλπ), θα έχει την ευκαιρία να επωφεληθεί όχι μόνο ως προς την προσωπική του ανάπτυξη, αλλά και εμπλουτίζοντας τα επαγγελματικά του εργαλεία καθώς θα δει άμεσα και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.

Ο σκοπός των ομάδων του Προγράμματος.

Είναι να ενεργοποιήσει τον συμμετέχοντα ως προς διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά επίσης στην προσωπική του πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται στο δικό του πεδίο ζωής. Έτσι, o συμμετέχων δουλεύει:

(α) ατομικά, και, παράλληλα,
(β) αλληλεπιδρώντας με τους Άλλους, στη μοναδική “μήτρα” της συλλογικής δύναμης της ομάδας.

Τι εξερευνά ο συμμετέχων.

Μέσα από τον τρόπο που δουλεύουν οι ομάδες του Προγράμματος, ο συμμετέχων έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει ό,τι θέματα αγγίζει η εκάστοτε θεματική της ομάδας, και γενικότερα:

**Διάφορες λεπτές αποχρώσεις της αγάπης, του έρωτα, του πόνου που ακολουθεί το τέλος του έρωτα και της αγάπης.
**Την ευαίσθητη εξισορρόπηση των απογοητεύσεων και της χαράς στη συντροφική σχέση.
**Την ανεπαίσθητη διαφορά ανάμεσα στην εγγενή ανάγκη μας για ασφάλεια και στην ανάγκη μας για υπέρβαση των ορίων μας συναντώντας με πολλούς τρόπους τον Άλλον.
**Επίσης, τις δυσδιάκριτες περιοχές του πόθου, του πάθους, της λαγνείας, της εξάρτησης.
**Κι ακόμη, την πολυσημεία και την πολικότητα της ύπαρξής μας: ως οργανισμοί σεξουαλικοί αλλά και ως όντα που με τρυφερότητα αγαπούν και αγαπιούνται, ως όντα μοναδικά με προσωπικά όρια, που ωστόσο αναζητούμε διαρκώς τον Άλλον.
**Και βέβαια, τα ρίσκα, τους φόβους και τη βαθιά χαρά όταν επιχειρούμε να υπερβούμε τον κόσμο μας κινητοποιημένοι από τη μαγεία που γεννά η συνάντηση με τον Άλλον στις άπειρες δυνατές του όψεις και εκφράσεις.

 

Τι πιθανά αποκομίζει ο συμμετέχων. 

**Μια προσωπική βιωματική προσέγγιση των επί μέρους θεμάτων γύρω από τα οποία ξετυλίγεται κάθε συνάντηση.
**Ανάπτυξη της επίγνωσης, αυτογνωσία και βήματα προσωπικής ανάπτυξης ως προς την ευρύτερη θεματική της ομάδας.
**Κάποια προσωπικά αφομοιωμένα εργαλεία που θα είναι εν δυνάμει “χρήσιμα” στις κάθε είδους σχέσεις της καθημερινής ζωής.
**Και, εάν παρακολουθήσει και τις ανάλογες ομιλίες, μια ιδιότυπη υπαρξιακή προσέγγιση στη φύση και τη δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων.

Σε κάθε περίπτωση:
η συμμετοχή στις ομάδες του Προγράμματος, ακόμη και όταν έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, συμβάλλει στο να εξερευνήσει κάποιος με ξεχωριστούς τρόπους όχι μόνο τις σχέσεις του αλλά και τον “πίνακα περιεχομένων” βασικών θεμάτων της ζωής του μαζί με τον γενικό του προσανατολισμό σε αυτά.

Εγγραφή στο Newsletter

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at petrosthu@gmail.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here: https://mailchimp.com/legal/

 Newsletter Permissions * :